Teràpia Floral

Existeix una gran diferència entre donar i prendre Flors de Bach i la denominada Teràpia Floral.
La Teràpia Floral és medicina vibracional (energètica) basada en l'escolta activa per part del terapeuta, el qual és conscient de les necessitats de cada client. La Teràpia Floral és totalment confidencial. Un recolzament important a la teràpia són les essències florals. A cada visita, el terapeuta prepara la fórmula corresponent, que anirà variant en funció de l'estat del client.   

A diferència de la medicina alopàtica, la Teràpia Floral, amb l'ajuda de les Flors de Bach, tracta les emocions, no només els símptomes; d'aquesta manera, podem curar el cos a través de la ment i de les seves emocions.
El terapeuta floral no és un curandero ni un guaridor d'emocions, sinó que és el mateix client qui pren consciència de les seves emocions. El terapeuta és només el seu acompanyant en aquest camí, a vegades llarg, i les essències florals en són el vehicle.

En moments de dol o d'estrés, ens acostuma a fer mal alguna part del cos: el cap, l'esquena, les cervicals... I és que les nostres emocions manifesten aquesta tensió i desequilibri a través del nostre cos.

La Teràpia Floral és, per tant, el principal recolzament d'un procés on el cos i les emocions s'han de connectar. Cada cop són més les persones que acudeixen als remeis naturals com a part del seu procés de curació.

L'any 1976, l'OMS (l'Organització Mundial de la Salut) va reconèixer com a sistema mèdic la Teràpia Floral, així como el seu ús terapèutic.