Drenatge limfàltic

Qué és el drenatge limfàtic?

El drenatge limfàtic és un tipus de massatge molt suau  que va desenvolupar a principis del segle XX el doctor danès Emil Vodder. Es fa amb moviments rítmics i lents que actuen bombejant directament sobre el sistema limfàtic; és a dir, movilitzen la limfa.
I... què és la limfa?

El nostre cos, com que és molt savi, té dos tipus de líquids dins el sistema circulatori: la sang, que tots sabem que és vermella i la limfa, que té un color entre blanc i groc. La limfa, circula igual que la sang però transporta la brutícia que tenim dins el cos, és a dir, les toxines, afavorint l'eliminació d'aquestes toxines a través de la orina i de la pell. 

I... què són les toxines?

Són substàncies o residus absorbides pel cos i que aquest no pot utilitzar en el seu metabolisme, així doncs resulten difícils d'eliminar per si soles. Les toxines, les trobem en l'aire, en alguns aliments no gaire saludables, etc. Si el cos reacciona bé, la Sang dissoldrà les toxines alliberant-les dels teixits de manera que seran eliminades mitjançant la suor, l’aire expirat o passaran al tub digestiu per a ser eliminades a través de l'aparell excretor. Ara bé, si hi ha moltes toxines dissoltes en la Sang, la funció d'eliminació de toxines quedarà bloquejada i en trobarem un excés. Molts casos d'al·lèrgies son causats per aquest excés de toxines..

Quins beneficis té el drenatge limfàtic?

Activa la circulació en general i millora l’aspecte de la pell.
Reduieix la sensació de cames cansades i les desimflama
Actua sobre la cel·lulitis i edemes a la pell
Aporta una sensació de relaxació i benestar
Ajuda a desfer-te de toxines i substàncies que embruten el nostre organisme

El drenatge limfàtic es farà sempre que no hi hagi cap contraindicació médica com:

  • Síndrome Post-tromboflebitis i post-trombosis en fase aguda
  • Edemes per insuficiència cardíaca
  • Imflamacions agudes
  • Càncer en curs (un cop finalitzat el tractament és completament beneficiós per eliminar totes les toxines que la quimioteràpia ha pogut deixar)
  • Hipotensió (els massatges acostumen a baixar la tensió)
  • Atacs d'asma

El drenatge limfàtic, és per tant, el millor aliat per deixar totes les toxines al 2018 i l'oportunitat de començar el 2019 amb coses bones!