Intel·ligència emocional

Les persones que tenen intel·ligència emocional no es regeixen pels seus pensaments sino que ens són els amos.
Tenir intel·ligència emocional per aconseguir dirigir els nostres estats d'ànim de forma efectiva és un dels reptes més importants als quals l'home s'enfronta en l'actualitat. Amb un ritme de vida tan accelerat com el nostre, són moltes les situacions que aconsegueixen portar-nos al límit de la tensió fent de les nostres emocions una muntanya russa. Es pot aprendre a regular les respostes emocionals . Al mateix temps és un signe de maduració i d'intel·ligència. En la primera infància, habitualment no regulem la nostra resposta emocional, simplement l'expressem o explota. Socialment s'accepta, i es perdona aquest tipus de "sinceritat" en les respostes emocionals dels nens i les nenes petites. I a mesura que es van fent grans, l'índex de tolerància davant aquesta immediatesa en les respostes va disminuint fins a arribar a la maduresa, quan socialment s'exigeix la regulació emocional.
La intel·ligència emocional ens permet:
- Prendre consciència de les nostres emocions.

- Comprendre els sentiments dels altres.
- Tolerar les pressions i frustracions que suportem en el treball.
- Accentuar la nostra capacitat de treballar en equip.
- Adoptar una actitud empàtica i social que ens brindarà majors possibilitats de desenvolupament personal.
- Participar, deliberar i conviure amb tots des d'un ambient harmònicLes persones que han aconseguit desenvolupar aquesta habilitat no es regeixen tant pels seus sentiments, sinó que escolten les seves emocions; anteriorment això era desconegut i a les persones que posseïen aquesta habilitat no se'ls donava la importància ni podien desenvolupar adequadament les seves capacitats. Gràcies al treball de Daniel Goleman, investigador i periodista del New York Estafis, qui a través de la seva obra "La Inteligencia Emocional", va aconseguir col·locar aquest tema en boca de tots, és per aquesta raó que actualment aquest tipus de recerques són cada vegada més practicades i es realitzen fins i tot en nens, amb la finalitat de poder ajudar a desenvolupar les seves capacitats des de petits i aconsegueixin ser millors en l'edat adulta.


Quan tenim por, tristesa, alegria desbordant... sino podem gestionar i equilibrar aquestes emocions, podem passar situacions difícils. El nostre estat emocional varia al llarg del dia, però, sabem identificar quina emoció es correspon a cada moment? A vegades les presses, l'atenció en altres factors externs, no ens permeten veure dins nostre.
Et coneixes bé?Les Flors de bach ens ajuden a aconseguir aquest equilibri per a poder gestionar millor les nostres emocions, és  a dir, per aconseguir la nostra pròpia Intel·ligència Emocional.