L'Aromateràpia


L'olfacte:

és el sentit encarregat de detectar i processar les olors. És un sentit químic, en el qual actuen com a estimulant les partícules aromàtiques. L'olor és la sensació resultant de la recepció d'un estímul pel sistema sensorial olfactori. Quan ensumem alguna cosa, la informació arriba primer al sistema límbic i a l'hipotàlem, regions cerebrals molt antigues; responsables de les emocions, sentiments, instints i impulsos, tals regions emmagatzemen també els continguts de la memòria i regulen l'alliberament d'hormones. Per aquest motiu, les olors poden modificar directament el nostre comportament i les funcions corporals. 
El nas humà distingeix entre més de 10.000 aromes diferents.

Aromateràpia:

L'aromateràpia és una forma de medicina alternativa que fa servir material volàtil de plantes coneguts com a olis essencials, i altres compostos aromàtics amb el propòsit d'alterar la ment de les persones, el seu estat d'ànim,les seves funcions cognitives o la salut.  
Aquests olis essencials poden aplicar-se a la pell, inhalar-se o ingerir-se depenent de la naturalesa de la patologia i la prescripció facultativa.
L'aromateràpia basa la seva eficàcia en l'estudi sistemàtic de l'activitat bioquímica que presenta cada grup molecular compost en aquests olis essencials per utilitzar-los amb fi mèdica.


Tractaments

Aquests són alguns exemples de que podem tractar amb els lis esencials:

- depressió
- maldecaps
- problemes respiratoris
- Problemes menstruals
- Virtuts antiinfeccioses, antifúngiques, antibacterianes i antivirals
-  alguns poden combatre tot tipus d'infeccions i dolors musculars

- propietats antisèptiques